Έρευνα: Μαζικός εμβολιασμός έναντι του Covid-19

Το 63% των ερωτηθέντων θεωρούν τον εμβολιασμό το ισχυρότερο μέτρο δημόσιας υγείας της πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η διαχείριση και ο έλεγχος της πανδημίας εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την παγκόσμια κοινότητα που αναζητά μια αποτελεσματική απάντηση. Η έξοδος από την περιπέτεια είναι η εισαγωγή του κατάλληλου εμβολιαστικού προγράμματος. Κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2020, που διεξήχθη από τις 7 έως 12 Δεκεμβρίου 2020, ζητήσαμε τη γνώμη των συμμετεχόντων και φάνηκε ότι οι απόψεις για τον μαζικό εμβολιασμό κατά του Covid-19 και την εφαρμογή του διαφέρουν ακόμη και μεταξύ των «ανθρώπων της υγείας», καθόσον οι σύνεδροι στην πλειοψηφία τους είναι επαγγελματίες του υγειονομικού τομέα και του φαρμάκου.

Το 63% των ερωτηθέντων θεωρούν τον εμβολιασμό το ισχυρότερο μέτρο δημόσιας υγείας της πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Εντούτοις, ενώ το 73% θεωρεί τα εμβόλια που θα διατεθούν ασφαλή, μόνο το 44% πιστεύει ότι τα εμβόλια είναι πολύ αποτελεσματικά και μόνο το 39% απάντησε ότι θα εμβολιαστεί ανεπιφύλακτα.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε επίσης, ότι μόνο το 11% των ερωτηθέντων πιστεύουν πως η ενημέρωση που παρέχουν οι δημόσιες αρχές σχετικά με τα εμβόλια είναι πολύ καλή, ενώ το 59% πιστεύει ότι η ενημέρωση δεν είναι ικανοποιητική και το 69% πιστεύει επίσης ότι η ενημέρωση που παρέχουν τα ΜΜΕ δεν είναι ικανοποιητική.

Για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης, ώστε στον προβλεπόμενο χρόνο να κατακτηθεί η ευκταία ανοσία της κοινότητας και η απελευθέρωση της κοινωνίας και της οικονομίας από τη διπλή παγίδευση της απειλής στην υγεία και της ύφεσης στην οικονομία, οι δημόσιες αρχές αλλά και τα ΜΜΕ οφείλουν να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την αξία του εμβολιασμού, ενώ οι επαγγελματίες της υγείας θα πρέπει να αποτελέσουν πρότυπα για τους υπόλοιπους. Επίσης, απαιτείται να διευκρινιστούν μερικές διαχειριστικές και επιστημονικές διχογνωμίες προς όφελος της υγείας και της κοινωνίας. Ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς…
Δείτε τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας εδώ:
ΕΡΕΥΝΑ