Το Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2020, με τίτλο «Δημόσια Υγεία & Πολιτική Οικονομία της πανδημίας COVID-19» θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από τις 7 έως τις 12 Δεκεμβρίου 2020.

Το κορυφαίο συνέδριο στο πεδίο των επιστημών της υγείας και της έρευνας υπηρεσιών υγείας διοργανώνεται από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας & Πολιτικής της Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ), το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας (i-hecon), με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΔΥΥ) και της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φαρμακοοικονομίας.
Τα Προσυνεδριακά Φροντιστήρια θα πραγματοποιηθούν επίσης διαδικτυακά, από την Τρίτη 1η έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου.

Η πανδημία του COVID-19 έχει επιπτώσεις χωρίς προηγούμενο. Η ταχύτητα εξάπλωσης της πανδημίας και η δυσκολία των κυβερνήσεων και των δημόσιων αρχών να τη διαχειριστούν αποτελεσματικά, αναδεικνύουν πρωτοφανή ζητήματα που χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων στον υγειονομικό τομέα, αλλά και επιτάσσουν την αναζήτηση αποτελεσματικών απαντήσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ευρύτερα της κοινωνίας και οικονομίας.
Το Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2020 θα επικεντρωθεί στα δεδομένα και τις προκλήσεις της χώρας μας. Θα αναλύσει τις εμπειρίες και τα μαθήματα από την επιδημιολογία και τη δημόσια υγεία, την υγειονομική ασφάλεια, τις επιπτώσεις στην υγεία και την κοινωνία, στην ψυχική υγεία, στις ανάγκες για κοινωνική υποστήριξη των μειονοτήτων και των ειδικών πληθυσμών. Η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει την κρισιμότητα των προβλημάτων και έχει δεσμευτεί να τα αντιμετωπίσει, αλλά είναι οι λύσεις εφικτές; Τα ερωτήματα που τίθενται είναι πολλά, όπως για παράδειγμα: Επηρεάζεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας; Υπάρχουν επιπτώσεις για τους χρόνιους ασθενείς; Μεγεθύνεται το ποσοστό του πληθυσμού με ανεκπλήρωτες ανάγκες; Τίθεται εν αμφιβόλω η βιωσιμότητα του υγειονομικού τομέα στη χώρα; Ποιες είναι οι πολιτικές διαχείρισης της αβεβαιότητας; Ποιες οι επιπτώσεις στις εθνικές πολιτικές για το φάρμακο ή και τις υπηρεσίες υγείας;
Η μακρόχρονη οικονομική και κοινωνική κρίση των προηγουμένων ετών έχει επιδράσει στις δομές, στη συνοχή και στην ποιότητα των υπηρεσιών του συστήματος υγείας. Σε μια περίοδο προσπάθειας για ανασυγκρότηση και ανάπτυξη, η πανδημία του COVID-19 επιβάλλει αλλαγή προτεραιοτήτων. Το Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας τις τελευταίες δεκαετίες έχει αξιοσημείωτη επίδραση στις πολιτικές υγείας της χώρας και έχει συμβάλει στη συζήτηση και την ανάλυση των δεδομένων στην οικονομία, την κοινωνία και την υγεία.
Όλοι οι φορείς του υγειονομικού τομέα, καθώς επίσης και επαγγελματίες υγείας, επιστήμονες από τις κοινωνικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές σπουδές, δημόσιοι λειτουργοί, εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων και πανεπιστημίων προσκαλούνται, όπως κάθε χρόνο, να συνδράμουν στην επιστημονική διοργάνωση και υποστήριξη του Συνεδρίου αλλά και να συμμετάσχουν στις εργασίες του -αν και αυτή τη φορά εξ αποστάσεως. Οι Επιτροπές του Συνεδρίου Προηγούμενα Συνέδρια: 2018 2019