ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Στο διαδικτυακό Πανελλήνιο Συνέδριο 2020, τα Προσυνεδριακά Φροντιστήρια θα πραγματοποιηθούν από την έως τις 4 Δεκεμβρίου 2020. Τα Φροντιστήρια θα είναι τρίωρης διάρκειας, πρωινά και απογευματινά.

Η διεξαγωγή των Προσυνεδριακών Φροντιστηρίων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για Webinars έτσι ώστε να μπορούν εκπαιδευτές – ομιλητές και συμμετέχοντες να πάρουν τον λόγο ή/και να υποβάλουν ερωτήσεις, ανάλογα με τον ρόλο τους.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν τον σύνδεσμο για την παρακολούθηση του/των Φροντιστηρίων στα οποία έχουν εγγραφεί μέσω email.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΠΡOΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Διεξαγωγή: ΤΡΙΤΗ 1/12, 10.00-13.00
Διαδικτυακά
Περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 2

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεξαγωγή: ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12, 11.00-14.00
Διαδικτυακά
Περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 3

Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ COVID-19
Διεξαγωγή: ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12, 16.00-20.00
Διαδικτυακά
Περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 4

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεξαγωγή: ΠΕΜΠΤΗ 3/12, 10.00-14.00
Διαδικτυακά
Περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 5

ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ | ΤΗΛΕΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ | ΤΗΛΕΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Διεξαγωγή: ΠΕΜΠΤΗ 3/12, 15.00-18.00
Διαδικτυακά
Περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 6

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Διεξαγωγή: ΠΕΜΠΤΗ 3/12, 14.00-17.00 [Νέα ημέρα & ώρα]
Διαδικτυακά και σε Live Streaming
Περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 7

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (MARKET ACCESS)
Διεξαγωγή: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/12, 10.00-14.00
Διαδικτυακά
Περισσότερα