ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 7 έως τις 10 Δεκεμβρίου 2020, διαδικτυακά. Τα προσυνεδριακά φροντιστήρια (webinars) θα διεξαχθούν επίσης διαδικτυακά από την 1η έως τις 4 Δεκεμβρίου.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ

Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η Ελληνική. Για τις συνεδρίες στις οποίες συμμετέχουν ξένοι ομιλητές, θα υπάρξει διερμηνεία από τα αγγλικά στα ελληνικά. Οι ομιλίες των ξένων προσκεκλημένων ομιλητών θα γίνουν στα αγγλικά (χωρίς διερμηνεία).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ONLINE

Η είσοδος στο Διαδικτυακό Συνέδριο 2020 θα πραγματοποιείται από την αρχική σελίδα του ιστότοπου του Συνεδρίου. Οι εγγεγραμμένοι στο Συνέδριο θα λάβουν κωδικούς για την είσοδό τους στις εικονικές αίθουσες μέσω email.

ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Θα χορηγηθούν 32 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS στους ιατρούς και άλλους φορείς της Δημόσιας Υγείας που θα παρακολουθήσουν το Πανελλήνιο Συνέδριο 2020. Τα μόρια (credits) είναι αμοιβαία αναγνωρίσιμα από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Συνεδρίου μετά την ολοκλήρωσή του στους συνέδρους μετά από επικοινωνία.
Βεβαιώσεις παρακολούθησης θα χορηγούνται στους συνέδρους που παρακολούθησαν το 50% τουλάχιστον των ωρών του επιστημονικού προγράμματος.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ – 19.00-19.30
Η Επιτροπή Αξιολόγησης & Βράβευσης του Πανελληνίου Συνεδρίου 2020 θα αξιολογήσει τις προφορικές ανακοινώσεις και θα βραβεύσει τις δύο καλύτερες ανακοινώσεις. Οι βραβευμένες εργασίες θα λάβουν χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ η καθεμία.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ


Η υποβολή περιλήψεων έχει λήξει. Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν μέχρι τις 27.11 για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας! Οδηγίες για την παρουσίαση των προφορικών ανακοινώσεων θα βρείτε στη σελίδα:

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο ότι για τους σκοπούς της προώθησης και προβολής του Συνεδρίου, κατά τη διάρκειά του:
– Θα λαμβάνονται φωτογραφίες από τη ροή του διαδικτυακού συνεδρίου.
– Θα βιντεοσκοπηθούν όλες οι συνεδρίες του Πανελληνίου Συνεδρίου 2020.
– Οι συνεδρίες ενδέχεται να προβληθούν στο διαδίκτυο σε ζωντανή μετάδοση (live streaming)
– Μετά το πέρας του Συνεδρίου τα βίντεο με τις παρουσιάσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.healthpolicycongress.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την εγγραφή σας στο Συνέδριο, την υποβολή περιλήψεων, τις χορηγικές δυνατότητες και τη διαμονή σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ